Kynische Liste Batterie

Primärzelle [ Mignon-Batterie | Micro-Batterie | E-Block-Batterie | Knopfzelle ]

Akku [ Mignon-Akku | Micro-Akku ]